• Barnkonventionen

    På lyssna.nu hittar du pedagogiska material om barnets rättigheter. Att varje barn har kunskap om sina egna och andra barns rättigheter är viktigt.

    Läroplanen för både förskola och skola slår också fast att det är skolans uppdrag att förmedla kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

    I våra skolmaterial hittar du förslag på hur du kan göra det på bästa sätt. Här finns värderingsövningar, filmer, texter och uppgifter som du kan använda som de är eller anpassa och kombinera.

    Ta del av skolmaterialet