7 klimatfilmer

Hur påverkar det förändrade klimatet barns och ungas livssituation i världen? Genom övningar och korta filmer vill vi väcka elevernas engagemang för en hållbar utveckling.

I sju fristående filmer får vi följa ett antal barn och unga som lever i spåren av klimatförändringens konsekvenser. Hur har det påverkat deras möjligheter till utveckling, utbildning och hälsa? Filmerna visar även hur dessa barn och unga tar ansvar och arbetar för att förhindra eller mildra framtida effekter. På så sätt skapar filmerna och deras berättelse utrymme för reflektion kring ansvar och möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling. Till de sju filmerna hör också en handledning.

Läs mer om materialet här.

Materialet är producerat av Plan Sverige.

Melli kartlägger risker (3:33)

Little Fish Wardens räddar mangroveträsken (5:13)

Katastrofförebyggande arbete i Bangladesh (4:31)

Honey gör skolan säker (2:33)

Roberto återplanterar träd (2:35)

Klimatfilmarna (10:13)

Aqelas historia – Översvämningen i Pakistan 2010 (5:20)

03_sju-filmer

Specifikationer

  • Årskurs 9 - Gymnasiet
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis
  • Tema: Klimat
  • Video