Barnkonventionen-in-a-box

Ett metodmaterial som kan användas för att skapa diskussioner om barn och ungas rättigheter. Materialet syftar till att levandegöra barnkonventionens innehåll, genom att ge artiklarna i barnkonventionen ett ansikte och en egen historia.

Vi kämpar för att barnkonventionen ska följas över hela världen. En viktig del i det arbetet är att göra barnkonventionen känd, inte minst bland barn och unga själva. Tyvärr vet vi att svenska ungdomar har dålig kunskap om sina egna rättigheter idag.

”Barnkonventionen in-a-box” används för att starta diskussioner och skapa förståelse för konventionens innehåll bland ungdomar i åldern 13 år och uppåt. I boxen ligger bland annat en kortlek med alla rättigheterna. Den kan användas för att sätta igång diskussioner i klassrum eller andra grupper. Boxen innehåller också hela barnkonventionen och en bok som innehåller berättelser från olika delar av världen om unga som fått sina rättigheter kränkta.

Boxen innehåller

  • En film om UNICEF
  • Boken ”Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter”
  • Boken ”Vår förbannade rätt” – 10 berättelser om barn och unga från olika delar av världen.
  • En kortlek som innehåller alla artiklar i barnkonventionen
  • Metodkort med övningar som kan användas för grupper som vill arbeta med kortleken

Läs mer om materialet här och beställ materialet här.

Materialet är producerat av UNICEF Sverige.

05_barnkonventionen-in-a-box

Specifikationer

  • Årskurs 3 - Årskurs 6
  • 30 min - temavecka
  • Video