Folder om Barns rättigheter (9-13 år)

Det här är ett komplement till materialet Jag vill säga något för dig som arbetar med 9–13-åringar. Det ger en utförlig introduktion till Barnkonventionen. Folderns används tillsammans med en handledning. Materialet innehåller diskussionsfrågor, pedagogiska övningar och referenser till läroplanen.

Foldern används tillsammans med materialet Jag vill säja något. Materialet är indelat i nio olika teman. Du kan som pedagog välja att arbeta med alla teman eller välja något eller några som passar. I foldern hittar du bland annat bilder och serier anpassade till barnens ålder. Materialet finns både att ladda ner och att beställa i tryckt form från Barnombudsmannen.

Beställ materialet här.

Materialet är producerat av Barnombudsmannen.