Jag vill säja något (5-12 år) Teckenspråk

”Jag vill säja något!” är ett material om barns och ungas rättigheter. Produkten har teckenspråk, tal och undertext för elever med hörselnedsättning i förskola till årskurs 6.

Vem är du? Hur ska en bra kompis vara? Vem är det som bestämmer över mig? ”Jag vill säja något!” ger eleverna kunskap om och fördjupad förståelse för sina mänskliga rättigheter både i skolan och på fritiden. Ljudet är avsett som stöd för avläsningen av teckenspråk och därför inte identiskt med originaltexten.

Beställ materialet här.

Materialet är producerat av Barnombudsmannen.

12_jag-vill-saga

Specifikationer

  • Förskola - Årskurs 1
  • Från 40 min