Jag vill säja något

Det här materialet ger en utförlig introduktion till Barnkonventionen. Använd handledningen tillsammans med det kompletterande materialet för varje årskurs. Materialet innehåller diskussionsfrågor, pedagogiska övningar och referenser till läroplanen.

Materialet är indelat i nio olika teman. Du kan som pedagog välja att arbeta med alla teman eller välja något eller några som passar. Materialet innehåller också en introduktion till barnkonventionen, diskussionsfrågor till vuxna och barn samt värderingsövningar och förslag på hur du kan arbeta vidare med frågan i klassrummet. Materialet finns både att ladda ner och att beställa i tryckt form från Barnombudsmannen.

Beställ materialet här.

Materialet är producerat av Barnombudsmannen.