Klimatrollspel

Hur hör barnets rättigheter ihop med klimatfrågan? Det här är ett klimatrollspel som tillhör Barns rätt i ett förändrat klimat men även fungerar fristående. Rollspelet belyser frågan utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som omfattar mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning.

Klimatrollspelet är en simulering av internationella klimatförhandlingar i FN:s regi. Eleverna arbetar gruppvis i delegationer. De agerar under hela klimatkonferensen som om de vore verkliga delegater som representerar stater eller organisationer. Klimatrollspelet handlar såväl om miljöfrågor som om ekonomisk och social utveckling, säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och rättvisa. Klimatrollspelets syfte är att via delaktighet i realistiska klimatförhandlingar ge eleverna kunskap, engagemang och tro på möjligheten att lösa en av vår tids största utmaningar.

Läs mer om materialet här.

Materialet är producerat av Plan Sverige.

02_klimatrollspel

Specifikationer

  • Årskurs 9 - Gymnasiet
  • Från 1 dag
  • Ladda ner gratis
  • Tema: Klimat
  • Video