Rättigheter för varenda unge

Det här materialet är en introduktion till barnkonventionen som ger eleverna insyn i vilka rättigheter de har, vad barnkonventionen betyder för dem och för barn i andra länder.

Materialet består av tio lektioner som baseras på olika övningar. Förutom att medvetandegöra eleverna om barnkonventionen och dess betydelse så ger materialet eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I skolmaterialet kan läsaren bekanta sig med det centrala innehållet och begreppen i barnkonventionen samt med dess historia.

Läs mer om materialet här.

Materialet är producerat av UNICEF Sverige.

04_rattigheter-for-varenda-unge

Specifikationer

  • Årskurs 3 - Årskurs 6
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis