Tidning om barns rättigheter

Det här är ett komplement till materialet ”Jag vill säja något” för dig som arbetar med 13–17-åringar. Det ger en utförlig introduktion till Barnkonventionen. Foldern används tillsammans med en handledning. Materialet innehåller diskussionsfrågor, pedagogiska övningar och referenser till läroplanen.

Foldern används tillsammans med materialet Jag vill säja något. Materialet är indelat i nio olika teman. Du kan som pedagog välja att arbeta med alla teman eller välja något eller några som passar. I foldern hittar du bland annat bilder, texter och serier anpassade till barnens ålder. Materialet finns både att ladda ner och att beställa i tryckt form från Barnombudsmannen.

Beställ materialet här.

Materialet är producerat av Barnombudsmannen.

11_tidning-om-barns-rattigheter

Specifikationer

  • Årskurs 7 - Gymnasiet
  • Från 40 min
  • Ladda ner gratis