Idolkorten

På idolkorten kan du läsa om kända svenskar som någon gång under uppväxten haft det jobbigt på olika sätt. Korten delas ut gratis i landets skolor via skolsköterskor och lärare. Det här materialet innehåller förslag på hur du kan koppla idolkorten till samtal om bråk, ensamhet, kärlek och mobbning.

Materialet består av fyra korta filmer och en handledning, och kan användas med eller utan idolkorten. Varje film är drygt en minut och beskriver vardagssituationer barn befinner sig i. Handledningen innehåller diskussionsfrågor och värderingsövningar.

Förslagsvis kan du som pedagog tillämpa detta material under livskunskapen eller i samband med kurator/skolsköterskas (EHT-personal) besök i klassen. Filmerna med tillhörande material kan ses som ett bra komplement till det viktiga förebyggande elevhälsoarbete som sker på skolorna. Det är också ett utmärkt tillfälle att skapa kontakt med barnen.

Årets idolkort hittar du på här.

Materialet är producerat av BRIS.

Kärlek

Mobbning

Bråk

Ensamhet

16_idolkort

Specifikationer

  • Årskurs 5 - Årskurs 7
  • Ladda ner gratis
  • Video