Barnkonventions kalendern

En kalender med berättelser av barn från hela världen. Syftet är att väcka diskussion kring Barnkonventionens artiklar och om hur dessa kan bli verklighet.

Varje onsdag under hösten 2013 presenterades en artikel I Barnkonventionen i form av en berättelse om ett barn någonstans i världen. Syftet med kalendern är att sprida kunskap om FN:s Barnkonvention och visa hur arbete för att innehållet i konventionen ska bli verklighet överallt i världen.

Barnkonventionskalendern kan användas i undervisning om barns rättigheter i samband med samtalsunderlaget “Självklart”. Du som pedagog får tips på diskussionsfrågor och övningar, och eleverna kan föreslå egna artiklar till ”Barnens egen Barnkonvention”.

Samtalsunderlaget ”Självklart” innehåller övningar för barn mellan 10-12 år med tre teman: Dina rättigheter, Alla barn är lika mycket värda, Delaktighet och inflytande.

Materialet är producerat av Rädda Barnen.

Kolla på kalendern här.

självklart

Specifikationer

  • Årskurs 3 - Årskurs 7
  • Från 30 min
  • Ladda ner gratis