Barns rätt till utbildning

Det här skolmaterialet handlar om barns rätt till utbildning och lyfter en angelägen fråga – den ojämna tillgången till utbildning för flickor i världen, om hur det känns att inte gå i skolan, att få börja i skolan och inte minst kampen för att stanna kvar i skolan.

Barnkonventionen framhåller alla barns rätt till utbildning. Idag beräknas 90 procent av alla barn i världen börja grundskolan. Dock ser möjligheterna mellan pojkar och flickor olika ut. Varför är det så?

I filmen “Utbildning, för varenda unge” berättar barn och ungdomar i Uganda och Nepal om deras utbildningssituation. Till filmen finns utbildningsmaterial som riktar sig till både årskurs 6-9 och till gymnasieelever. Materialet kan med fördel kopplas till barnkonventionen och användas som undervisningsmaterial i ämnena samhällskunskap, geografi men även övriga ämnen.

Materialet är producerat av UNICEF Sverige.

Utbildning – För varenda unge

utbildning-1

barns-ratt

Specifikationer

  • Årskurs 6 - Gymnasiet
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis
  • Video