Det här är dina rättigheter

Det här materialet är tänkt att vara en inspiration för dig som vill arbeta med att utveckla barn kunskap om barns rättigheter. Målet är att kunskapen om Barnkonventionen ska öka och att varje barn ska få arbeta med sina rättigheter på ett begripligt sätt.

“Det här är dina rättigheter” tar upp tio av de grundläggande artiklarna i Barnkonventionen, inspirationsmaterialet ger förslag på hur samlingar kring artiklarna kan utformas. Varje artikel ägnas ett helt uppslag med en kort text och bilder som ger exempel på vad artikeln kan betyda i ett barns vardag. Bilderna uppmuntrar färgläggning och fungerar som utgångspunkt för att diskutera frågor som alla barns lika värde, respekt och tolerans. Hur ger vi barn möjlighet att uttrycka sin mening och påverka i frågor som berör dem? Hur kan vi arbeta mot våld, mobbning och diskriminering? Hur kan vi arbeta med mänskliga rättigheter och demokrati i vardagen?

Materialet är producerat av Rädda Barnen.