Du har rätt

En handbok som utan att komplicera förklarar Barnkonventionen, hur den är uppbyggd, och vad den innehåller. Syftar till att ge en bild av dess ställning och vad man kan göra ifall man känner att ens rättigheter blir kränkt, i Sverige.

Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg du har, spelar ingen roll. Du har rätt att bli behandlad med respect av andra människor.

“Du har rätt”, är enkel handbok för dig som pedagog att utgå ifrån när du vill introducera Barnkonventionen för dina elever.

Materialet är producerat av Rädda Barnen.

ratt

Specifikationer

  • Förskola - Årskurs 6
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis