Flickors rättigheter

Detta utbildningsmaterial syftar till att ge fördjupade kunskaper och insikter och inspirera till angelägna och spännande diskussioner om flickors rättigheter.

Materialet är framtaget för att ge dig som är lärare eller pedagog ett redskap att ta upp frågor om flickors rättigheter med dina elever. Du som leder passet behöver inte ha specialkunskaper om ämnena sedan tidigare, men om du vill lära dig mer finns fördjupande faktablad till din hjälp. Utbildningsmaterialet är anpassat till undervisningen på högstadie- och gymnasialnivå.

Materialet innehåller tre olika lektioner eller workshops på tre olika men sammankopplade teman:

• Flickors rättigheter
• Barnäktenskap
• Rätten till utbildning

Materialet är producerat av Plan Sverige.

flickors

Specifikationer

  • Årskurs 7 - Gymnasiet
  • 30 min - temavecka
  • Ladda ner gratis