MAX18

Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor i Sverige, som är central ur ett barnrättsperspektiv.

MAX18 har som mål att följa upp och visa hur genomförandet av Barnkonventionen utvecklas i Sverige över tid. På hemsidan är statisk samlad för bättre underlag i din undervisning om barns rättigheter. Börja gärna med att se filmen om Max18. Den ger dig en snabb introduktion och hur du får ut det mesta av Max18.

För Pedagoger: Ladda ner skolmaterial
Skolmaterialet är fritt att ladda ner. Du kan filtrera lektionshandledningar utefter tema, årskurs och ämne. Målet med skolmaterialet är att låta ungdomar lära sig mer om Barnkonventionen och få kunskap om hur den fullföljs i Sverige.
Samtliga lektioner utgår från statistik i Max18 och omfattar elevmaterial och en beskrivning över hur undervisningen stegvis kan genomföras.

Titta på Max18 här.

Materialet är producerat av Barnombudsmannen.

Max18

Specifikationer

  • Årskurs 1 - Gymnasiet
  • 30 min - temavecka