Mitt liv som barn

Genom denna dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap kan diskussioner om livsvillkoren för barn och unga introduceras och kopplas till Barnkonventionen.

I filmen “Mitt liv som barn” – en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap får vi möta Lilly, Imre, Rasmus, Christian, Alba, Damir, Alexandro, Yousef och Ernesta. De vittnar alla om att de på ett eller annat sätt hamnat utanför, i ett socialt utanförskap där deras rättigheter inte blivit tillgodosedda.
Utbildningsmaterial till dokumentärfilmen kan användas som utgångspunkt för diskussioner med elever från åk 7 och uppåt om livsvillkoren för barn och unga i Sverige idag och hur detta relaterar till barnets rättigheter i barnkonventionen.

Materialet är producerat av UNICEF Sverige.

Mitt liv som barn

mitt-liv-1

mitt-liv

Specifikationer

  • Årskurs 7 - Gymnasiet
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis
  • Video