Stopp! Min kropp!

En handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Det finns mycket vi vuxna kan göra för att skydda barn mot sexuella kränkningar genom att faktiskt våga prata med barn om kroppen och dess gränser. Även om det ibland känns krångligt. Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna om kroppens värde och om hur man säger ja och nej, kan vi ge dem en trygghet och en känsla för vad som är bra och rätt. Nu och senare i livet. På samma gång gör vi det också lättare för dem som trots allt har utsatts att berätta.

Denna handbok innehåller tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om – sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar

Vi hoppas att du, efter att ha läst “Stopp! Min kropp!” ska känna dig stärkt i att prata med barn, dina egna eller andras, om kroppen och kroppens privata områden och ge dem en inre styrka och en känsla för vad som känns rätt och fel.

Materialet är producerat av Rädda Barnen.

stopp

Specifikationer

  • Förskola - Årskurs 6
  • 30 min – 10 timmar
  • Ladda ner gratis