Tobakens barn

Detta utbildningsmaterial syftar till att ge elever insikt och kunskap om tobakens konsekvenser i utvecklingsländer. Tobaksfrågan problematiseras med fokus på ekonomi, politik, miljö, etik, och mänskliga rättigheter.

Skolmaterialet tobakensbarn öppnar upp för att utveckla kunskap om problematiken kring tobak i utvecklingsländer kopplat till barns rättigheter. Eleverna får individuellt eller i grupp undersöka och analysera olika frågeställningar och dokumentera sitt arbete. Längre fram i materialet ges förslag på relevanta frågeställningar uppdelat på fem olika områden:

- Tobak och barnarbete
- Tobak och fattigdom
- Tobak och miljö
- Marknadsföring av tobak
- Tobak i ett vidgat perspektiv

Materialet är producerat av Plan Sverige.

tobak

Specifikationer

  • Gymnasiet
  • 30 min - temavecka
  • Ladda ner gratis