Krokom/Östersund 28/5-13

År 2013:s första Inspirationsdag i Krokom, Kvarnbakcsskolan!

Den 27 maj reste vi tillsammans med 17 glada ungdomar från projektets ungdomsgrupp till Krokom för att förbereda Inspirationsdagen om Barnkonventionen. På kvällen anlände vi till Kvarnbacksskolan, som vi hade till vår förfogande. Tillsammans med Krokoms kommun byggde vi stationer, pyntade, ställde upp 200 stolar i aulan, repeterade och packade 200 Drömpåsar.

Dagen därpå gick år 2013:s första Inspirationsdag av stapeln med 80 barn och 70 vuxna deltagande. Nytt för i år var att Krokom bjudit in hela sin kommunledning och över 20 beslutsfattare deltog under Inspirationsdagen tillsammans med elever och pedagoger.

Under avslutningen fick barnen räcka över tavlor med deras åsikter om kommunens arbete till kommunchefen. Tavlorna hänger idag i kommunhuset och inne på kommunchefens eget kontor. Hurra!!

Nedanför i galleriet kan du se bilder från dagen, gröna löv för ”det har jag lärt mig idag”, röda löv  för ”hur kan man arbeta med detta i skolan?” som barnen själva skrivit, samt kollagen från övningen ”Vem bestämmer?”

Kontakt

Kajsa Eklund, verksamhetschef grundskola Barn- och Utbildning Krokoms kommun

0640 16164 kajsa.eklund@krokom.se

För mer information om innehållet i programmet kontakta Tove Kjellander, projektledare för samarbetsprojektet "Om Barnkonventionen - av, för och med barn" på tove.kjellander@bris.se.

Anmälan

Anmäl din klass i formuläret nedan.


Behov av ekonomiskt stöd för resan

Ja
Nej

Program

Programmet för inspirationsdagen varierar lite från ort till ort men grunden är densamma:

  • Ankomst och registrering
  • Introduktion i helgrupp med improvisationsteatergruppen AdLib
  • Övningar och diskussioner i mindre grupper
  • Lunch
  • Övningar och diskussioner i mindre grupper
  • Avslut och sammanfattning av dagen i helgrupp

Övningar med barn

Ett steg fram

En övning med rollkort där eleverna tar ställning utifrån en karaktär och ett scenario från Barns rätt i ett förändrat klimat och Barnkonventionen-in-a-box (kortleken).

Ballongen

Prioriteringsövning med mål att ge en introduktion till BK samt att skapa förståelse för artiklarnas odelbarhet från Barnkonventionen-in-a-box (kortleken).

Vem bestämmer

Ett kollage om makt. Eleverna får använda bilder för att visa vilka de tycker har makt på olika arenor i samhället. Finns som en del av Jag vill säga något (sid 59).

Teater om BK med AdLib

Teatergruppen Ad Lib låter barnen tolka Barnkonventionens fyra grundprinciper genom statyer. Hitta deras övningar här!

Från A till FN!

Som en del i Sveriges rapportering till FN på hur Sverige följer Barnkonventionen kommer deltagarna här att kunna göra sin röst hörd genom aktiva metoder. Hur väl följer Sverige egentligen barnkonventionen? Mer om det kan du läsa här.

Övningar med lärare

Teater om Barnkonventionen med AdLib

Tillsammans med teatergruppen AdLib utforskar lärarna nya sätt att tänka kring barns rättigheter.

Att lära ut om Barnkonventionen

Övningar från Jag vill säga någotBarns rätt i ett förändrat klimatRättigheter för varenda unge.

Att agera utifrån Barnkonventionen

Diskussion och koppling till läroplanen.

Kommentera