Luleå 28/8-13

Hejdundrande höststart i Luleå Tekniska Universitet!

Höstens hejdundrande start var projektet “Om Barnkonventionens” 11:e Inspirationsdag i Luleå Tekniska Universitet den 28 augusti. Vi möttes av 80 barn, 40 pedagoger och 7 tjänstemän från Luleå kommun som deltog under den inspirerande och kunskapsfyllda dagen om Barnkonventionen.

”Man träffade nya kompisar, och så var det roligt med stationerna”

”Det var roligt för man fick lära oss en massa saker på ett roligt och kreativt sätt  ”

Dessa är bara två utdrag från barnens utvärderingar, och fler finns det. På slutet av dagen kunde vi se många barn gå därifrån med inspiration och större självkänsla. Det ska vi alla vara stolta över, tillsammans gjorde vi Inspirationsdagen till en minnesvärd dag!

Nedanför i galleriet kan du se bilder från dagen, gröna löv för ”det har jag lärt mig idag”, röda löv  för ”hur kan man arbeta med detta i skolan?” som barnen själva skrivit, samt kollagen från övningen ”Vem bestämmer?”

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta Tove Kjellander, projektledare för samarbetsprojektet "Om Barnkonventionen - av, för och med barn" på tove.kjellander@bris.se.

Anmälan

Anmäl din klass i formuläret nedan.


Behov av ekonomiskt stöd för resan

Ja
Nej

Program

Programmet för inspirationsdagen varierar lite från ort till ort men grunden är densamma:

  • Ankomst och registrering
  • Introduktion i helgrupp med improvisationsteatergruppen AdLib
  • Övningar och diskussioner i mindre grupper
  • Lunch
  • Övningar och diskussioner i mindre grupper
  • Avslut och sammanfattning av dagen i helgrupp

Övningar med barn

Ett steg fram

En övning med rollkort där eleverna tar ställning utifrån en karaktär och ett scenario från Barns rätt i ett förändrat klimat och Barnkonventionen-in-a-box (kortleken).

Ballongen

Prioriteringsövning med mål att ge en introduktion till BK samt att skapa förståelse för artiklarnas odelbarhet från Barnkonventionen-in-a-box (kortleken).

Vem bestämmer

Ett kollage om makt. Eleverna får använda bilder för att visa vilka de tycker har makt på olika arenor i samhället. Finns som en del av Jag vill säga något (sid 59).

Teater om BK med AdLib

Teatergruppen Ad Lib låter barnen tolka Barnkonventionens fyra grundprinciper genom statyer. Hitta deras övningar här!

Från A till FN!

Som en del i Sveriges rapportering till FN på hur Sverige följer Barnkonventionen kommer deltagarna här att kunna göra sin röst hörd genom aktiva metoder. Hur väl följer Sverige egentligen barnkonventionen? Mer om det kan du läsa här.

Övningar med lärare

Teater om Barnkonventionen med AdLib

Tillsammans med teatergruppen AdLib utforskar lärarna nya sätt att tänka kring barns rättigheter.

Att lära ut om Barnkonventionen

Övningar från Jag vill säga någotBarns rätt i ett förändrat klimatRättigheter för varenda unge.

Att agera utifrån Barnkonventionen

Diskussion och koppling till läroplanen.

Kommentera

Namn: Arifin

Ålder: CTjVcYhQPwv

Kommentar:

Min kommentar hf6r kskane inte hemma he4r, eftersom jag ser ett omve4nt problem ne4r det ge4ller tillge5ng till skola ff6r barn till familjer som har flyktingstatus. Men e4nde5: Jag e4r skolledare i en friskola som endast har elever fre5n ett afrikanskt land. He4r e4r det inte se4llan ff6re4ldrarna sje4lva som omf6jliggf6r tille4mpningen av barnkonventionen och barns re4tt till skolge5ng. Plf6tsligt kan vi sakna en elev. Ff6re4lder/ve5rdnadshavare har de5 rest till ett afrikanskt grannland utan att informera skolledningen. Fre5nvaron kan vara le5ng. Ff6re4ldrarna /ve5rdnadshavaren e5terve4nder se5 sme5ningom och f6nskar sitt barn tillbaka i klassen/skolan. Eleven har under sin bortovaro fre5n Sverige ff6rlorat stora delar av svenska spre5ket och dessutom kontakten med kamrater och andra vuxna i det sociala livet. Vi ser ett stort problem med att en del av ve5ra elever pe5 detta se4tt berf6vas mf6jligheten till en vettig, kontinuerlig skolge5ng i hemlandet Sverige -e4ven om vi har stor ff6rste5else ff6r de vuxnas behov ne4r de le4ngtar tillbaka till ne4ra och ke4ra som finns i ne5got afrikanskt grannland. De4rff6r behf6ver vi utbilda me5nga av ve5ra ff6re4ldrar/ve5rdnadshavare.Och det bre5dskar!